”Om du gör det du alltid har gjort - kommer du att få det du alltid har fått ... ”   - det finns många vägar att gå !!! 

Jag har också tagit emot olika behandlingsgrupper under åren för en gemenskapsdag med fokus på att vara ute och umgås med varandra , hästarna och naturen .

Spänning,kanske lite tveksamhet när gruppen kommer .....

........ avslappnad, fylld av frisk luft och sinnesro när gruppen åker !  Väldigt uppskattat :)

Bakgrund

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor i förändringsarbete.  Vårt hem har också fungerat som familjehem under åren.

Jag har sett ett behov av att hitta meningsfulla aktiviteter. Aktiviteter som ger mer än en kick för stunden och som kan bygga upp självkänsla och ge självförtroende. Och jag har sett ett behov av att hitta mer av sig själv. Så tillsammans med hästarna ger det ytterligare möjligheter att träna på just detta !

Jag vet att hästarna är fantastiska terapeuter och mästare på att ge kroppskännedom.

Vår miljö och naturen påverkar också gott. 

I en kombination av den erfarenhet jag har med mig samt den trend som finns i samhället av att arbeta med hemmaplanslösningar, plus att lyfta in vår gård och allt som finns däri har mina tankar landat i det du precis läst.......

Intressant artikel att läsa om hästen

som terapeut !!!

Foton från tidslinjen

Reining in PTSD with Equestrian Therapy

A horse is a horse, of course, of cours...

Läs mer

Tillhörande: Together We Served

Vill du veta mer?

Kontakta:  Helena Stroem                stroem.helena@gmail.com

0766 325270        

Rehabilitering

Fotoalbum

     Westgötha Gård-

Aktivitet & gemenskap !

kontakta Helena Stroem

mobil 0766-325270